WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]



O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Regulamin II międzyszkolnego konkursu matematycznego "Myśl i licz"

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MYŚL I LICZ”

1.Cele konkursu:

- wyszukiwanie młodych talentów,

- popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

- przyczynianie się do lepszego przygotowania uczniów do podejmowania nauki na wyższych

uczelniach,

- rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do matematyki,

-rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

 

2. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, Gostynińskie Centrum Edukacyjne.

 

3. ETAP I (szkolny):

a) Komisja II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Myśl i licz” przesyła do szkół zestawy zadań konkursowych.

b) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

c) Zawody przeprowadza Szkolna Komisja II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dnia 23.11.2005 r.

d) Komisja Szkolna ocenia prace i sporządza protokół

e) Komisja Szkolna do dnia 09.12.2005 r. przesyła protokół konkursu na adres:

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

09 – 500 Gostynin, ul. Polna 39

dopiskiem na kopercie : II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Myśl i licz”

f) Komisja Szkolna II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Myśl i licz” do II etapu zgłasza po dwie drużyny dwuosobowe na każdym z poziomów do dnia 13.01.2006 r.

g) O terminie i miejscu zawodów II etapu zgłoszeni uczniowie otrzymają informacje na adres macierzystej szkoły.

 

4. ETAP II (międzyszkolny):

a) Zawody II etapu przeprowadza Komisja II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Myśl i licz”.

b) Zakończenie Konkursu odbędzie się w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

c) Ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu Konkursu.

 

Organizator konkursu: mgr Renata Śnieć

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: M.L. Ostatnia modyfikacja: 2005-11-11 19:10:24

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2020.08.19 - 18:30


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]