WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego w GCE

 

REGULAMIN

 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem

lokalu użytkowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

w Gostyninie, ul. Polna 39

 

 

 

1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każda osoba fizyczna lub

osoba prawna.

2. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

3. Poczynając od dnia 1 stycznia każdego następnego roku czynsz podlegać będzie

rewaloryzacji w formie aneksu do umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony w komunikacie Prezesa

GUS.

4 .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w

ogłoszeniu, które upoważnia do brania udziału w przetargu. Wadium należy

wpłacić w sekretariacie szkoły w dniu przetargu do godziny 1300.

5. Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji na wysokość czynszu.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden

uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

7. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny

uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1zł – w przypadku większego postąpienia

musi być wielokrotnością 1 złotego.

9. Po ustaniu postąpień osoba upoważniona do przeprowadzania przetargu

uprzedza obecnych, że po trzecim obwieszczeniu zaoferowanej najwyższej ceny

dalsze postąpienia nie będą przyjęte, ogłasza trzykrotnie zaoferowaną cenę,

zamyka przetargi wymienia jako nabywcę osobę, która zaoferowała najwyższą

cenę.

10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zaliczone na

poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom

w dzień przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od

zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

11. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie trzech

dni po przetargu. W szczególnych przypadkach zarządca lokalu zastrzega sobie

prawo do późniejszego zawarcia umowy najmu.

12. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia

przetargu bez podania przyczyn.

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 14:15:23

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2020.08.19 - 18:30


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]