WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
ODiDZ

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Organizacja turnusu w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w CKZ

 

w dniach 25.05.2020 - 19.06.2020

LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NAUCZANIE ZDALNE

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych spowodowanych przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie zaleca zgłoszonym na ten kurs wykonanie następujących zadań:

1. W dniach 25 maja – 19 czerwca 2020 r każdy uczeń zgłoszony na turnus I stopnia dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych jest zobowiązany do realizacji treści nauczania zgodnie z podstawą programową 2019 w zawodzie lakiernik samochodowy w formie kształcenia na odległość- nauczanie zdalne.

2. Poniżej znajdują się przedmioty dla wskazanego zawodu i obok mail nauczyciela- wykładowcy , z którym należy się skontaktować, podać imię i nazwisko, dane szkoły, do której się uczęszcza, a następnie systematycznie realizować przesłane przez niego zadania.

3. Nauczyciele udzielają na życzenie ucznia i rodzica dodatkowych informacji na temat przesłanego materiału.

4. W zakresie oceniania obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w Statucie CKZ, zmienia się i ujednolica wagi bieżących ocen szkolnych, na czas nauczania zdalnego wynosi ona 1 dla wszystkich uzyskiwanych ocen.

5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny pracy uczniów, bez nadmiernego ich obciążania.

6. wychowawca: gcekursbhp@gmail.com

Podstawy konstrukcji maszyn-mail do nauczyciela: kurs05.m.los@gmail.com

Budowa pojazdów samochodowych - mail do nauczyciela:   gce.lakiernik.st1@gmail.com

Podstawy lakiernictwa samochodowego:  lakiernik1ckz@poczta.fm

BHP-mail do nauczyciela:  gcekursbhp@gmail.com

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:

SEKRETARIAT SZKOŁY czynny w godzinach 8.00 -15.00

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

24 235 3880, 24 235 2265 lub za pomocą poczty elektronicznej:  gce@gostynin.edu.pl

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2020-05-24 19:31:55

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]