WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
ODiDZ

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

[ wykaz tematów ]

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie jest specyficzną placówką oświatową kształcącą na rzecz rzemiosła i prywatyzowanych zakładów pracy różnych branż. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie. Nauczanie w Ośrodku odbywa się z oderwaniem uczniów od pracy i nauki w szkole macierzystej na czterotygodniowych turnusach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla uczniów klas pierwszych,drugich i trzecich. Tak więc w ciągu 12 tygodni nauki młodzież otrzymuje niezbędne przygotowanie teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych na poziomie szkoły zasadniczej w wybranej specjalności.

Praktyczną wiedzę zawodową uczniowie uzyskują podczas praktyk w zakładach pracy. Natomiast teoretyczną wiedzę ogólnokształcącą nabywają w macierzystych szkołach. Ośrodek zasięgiem szkolenia obejmuje całe województwo mazowieckie i koordynuje nauczanie zawodowe młodocianych w tym województwie.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego to placówka nowoczesna:

- młodzież może korzystać z pracowni komputerowej z dostępem do internetu, gabinetów przedmiotowych, zawodowych,

- młodzież może również korzystać ze szkolnej biblioteki z czytelnią - centrum informacji multimedialnej, z sali gimnastycznej, boiska i siłowni,

- młodzież z poza Gostynina ma zapewnione miejsce noclegowe w Internacie,

- nad zdrowiem uczniów sprawuje opiekę gabinet lekarski,

- uczniowie za odpłatnością mogą korzystać ze stołówki, internatu, sklepiku - bufetu.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie został powołany z dniem 1 września 1976r. Właściwy rozwój ośrodka ma miejsce dopiero od 1 grudnia 1999 r. z chwilą przejęcia koordynacji na terenie województwa mazowieckiego kursów dokształcania zawodowego I, II i III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych. Przybywa uczniów i wzrasta ilość organizacyjna kursów. Prowadzone są prace remontowo - modernizacyjne pomieszczeń Ośrodka. Ośrodek rozwija się. Powstają nowe sale dyktatyczne. Podnosi się standard pokoi internackich. Jeden z elementów działań wychowawczych dyrekcji to troska o wystrój, czystość i estetykę Ośrodka oraz jego otoczenie.

Osoby funkcyjne Ośrodka:

dyrektor - mgr Wojciech Kiełbasa

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego kształci w następujących zawodach:

- cukiernik,

- piekarz,

- kucharz,

- sprzedawa,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- blacharz samochodowy,

- elektromechanik pojazdów samochodowych,

- lakiernik,

- stolarz,

- elektryk,

- murarz-tynkarz,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuje swoje zadania zgodnie ze statutem. Prowadzi koordynację wojewódzką oraz realizuje zaplanowane wcześniej kursy współpracując z Ośrodkami Dokształcania Zawodowego w Ciechanowie, Szydłowcu, Wyszkowie i Mińsku Mazowieckim.

Prowadzenie prac koordynacyjnych stanowi uporządkowany, konstruktywny proces umożliwiający pełną realizację celów kształcenia zawodowego. Istotą tych prac w skali poszczególnych Ośrodków, na mocy podpisanych porozumień - umów, będzie właściwe współdziałanie między jednostkami szkolnymi, a organami samorządowymi prowadzącymi szkoły zawodowe oraz pracodawcami i organizacjami pracodawców. Zadania rzeczowe dla poszczególnych obszarów województwa mazowieckiego ustalane są wstępnie w macierzystych ośrodkach a następnie zatwierdzone na naradach koordynacyjnych, w których oprócz dyrektorów ODiDZ uczestniczą również przedstawiciele zainteresowanych starostw.

Cele tych konferencji to:

- ocena realizacji kształcenia zawodowego w skali ogólnopolskiej

- ustalenia koordynacyjne w zakresie pełnej realizacji kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodów w skali kraju

- ustalenia form dalszej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych pracowników między dyrektorami wojewódzkich ośrodków dokształcania zawodowego w skali ogólnopolskiej

- opracowanie dokumentacji niezbędnej w kształceniu zawodowym młodocianych pracowników opartej na mocy programach planach nauczania

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2019.09.15 - 21:06


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]