WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
programy edukacyjne

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

SEGREGACJA ODPADÓW

zapoznanie z problematyką

Program mający na celu wdrożenie segregacji śmieci w szkole i w domu związany jest z potrzebą szukania rozwiązań problemu wzrastającej ilości odpadów.

 

W wyniku przeprowadzonego programu uczeń powinien wiedzieć:

- co to są opakowania, do czego służą i jaka jest ich rola,

- jak dzielimy opakowania,

- co to jest recykling,

- które, z opakowań nadają się do powtórnego przerobu,

- jak segregować śmieci,

- jak zbudować kompostownik w szkole i w domu,

- jak zachęcić najbliższe otoczenie do segregowania śmieci,

 

Uczeń powinien umieć:

- przeprowadzić analizę ilości i jakości odpadów w najbliższym otoczeniu,

- samodzielnie zaproponować rozwiązania segregacji odpadów w szkole; np. rodzaje pojemników, miejsce ich ustawienia,

- rozpropagować wśród kolegów potrzebę segregacji śmieci,

- segregować śmieci na te, które nadają się do kompostowania i recyklingu,

- zauważyć skutki zaśmiecania dla środowiska,

- liczyć straty i zyski wynikające z selektywnej zbiórki odpadów.

 

Uczeń powinien rozumieć:

- konieczność ograniczenia nadmiernej ilości odpadów,

- potrzebę segregacji śmieci,

- potrzebę ochrony środowiska, poprzez aktywne włączenie się do lokalnych działań na rzecz segregacji odpadów,

- straty wynikające z faktu nie segregowania śmieci

 

Treści programowe

- co to są opakowania,

- historia opakowań,

- rola opakowań w gospodarce człowieka,

- rola konsumenta w kreowaniu polityki opakowań,

- rodzaje opakowań, ich ilość w Polsce i w innych krajach europejskich,

- przepisy prawne, regulujące gospodarką odpadami w Polsce i krajach Unii Europejskiej, - zasady budowy kompostów,

- rola kompostu w środowisku,

- wykorzystanie kompostu,

- znaki graficzne dotyczące recyklingu.

 

Metody realizacji programu

- zapoznanie z problematyką segregacji odpadów na godzinach wychowawczych,

- monitoring ilości i jakości odpadów na terenie szkoły,

- zakup i ustawienie specjalnie oznakowanych koszy na segregowane odpady w szkole i na podwórku szkolnym,

- ustawienie kompostowników,

- sukcesywne uzupełnianie kompostowników i przerabianie ich zawartości,

- konkurs pt: " Góra śmieci - co z tym zrobić?",

- wycieczka na składowisko śmieci w Nagodowie.

 

 

Opracowały: mgr Barbara Grzybowska i mgr Bogumiła Liziniewicz

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.12.08 - 00:06


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]