WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Technikum - zawód: technik handlowiec

 

(nowy kierunek kształcenia)

Informator 2006/2007

Powrót do strony TECHNIKUM

 

Handel stanowi bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Zatrudnia coraz więcej pracowników, osiąga znaczny udział w produkcie krajowym brutto i bez wątpienia przyczynia się w istotny sposób do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

 

W ostatnich latach najwięcej miejsc pracy pochodziło z branży handlowej. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, hurtowego oraz duże sieci zagraniczne poszukują pracowników na stanowiska: przedstawicieli handlowych, dystrybutorów produktów, telemarketerów, specjalistów do spraw magazynowo-kasowych, sprzedaży i marketingu, reklamy, sprzedawców, pracowników do spraw finansowych i statystycznych oraz obsługi biurowej. Oferty pracy pochodzą także z firm innych branż, dotyczą pracy na stanowiskach w działach handlowych, promocji i marketingu.

 

Branża handlowa stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich, którzy przykładają wagę do kontaktu z innymi ludźmi. Zadanie handlowca obecnie polega nie tylko na wystawianiu towa¬rów do sprzedaży, lecz także na występowaniu w roli doradcy klienta. Najwyższym celem działania przedsiębiorstw handlowych jest zadowolenie klientów, a klienci będą zadowoleni tylko wówczas, gdy zostaną spełnione ich oczekiwania. Spełnić te oczekiwania mogą jedynie wykwalifikowani pracownicy. Technikum handlowe zapewni realizację takich treści i umiejętności, które pozwolą uzyskać pożądane kwalifikacje.

 

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się w pracy przydatnymi pro-gramami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Zdobyty zakres wiadomości i szerokiego spektrum umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent technikum handlowego będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

• ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia informacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

• specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika handlowca: podstawy ekonomii, technika biurowa, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa, ekonomi-ka handlu, rachunkowość handlowa, towaroznawstwo, reklama, język obcy zawodowy, kultura zawodu, pracownia ekonomiczno-informatyczna.

 

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

• dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

• miejsca praktyk zawodowych w dużych, renomowanych przedsiębiorstwach handlowych: „BUDMAT”, „IZOLBET”, „INST-BUD”, „AUTO-AS”, „MINI-MARKET” i inne.

 

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do dużych, znanych przedsiębiorstw handlowych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

 

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik handlowiec umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z handlem i sprzedażą, podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2006-04-01 01:02:36

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]