WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Liceum profilowane

 

Informator 2006/2007

Strona główna informatora

 

Nauka w liceum profilowanym trwa 3 lata.

Plan nauczania w liceum profilowanym składa się przedmiotów ogólnokształcących oraz bloków kształcenia ogólnozawodowego.

Kształcenie ogólne jest bardzo obszerne - przeznacza się na nie ok. 87% czasu nauczania. Jego zadaniem jest przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. Rozbudowany system kształcenia ogólnego umożliwia również, w przypadku zmiany zainteresowań ucznia, swobodną zmianę profilu lub przejście do liceum ogólnokształcącego.

Bloki kształcenia ogólnozawodowego umożliwiają zdobycie podstaw najnowszej wiedzy z danego profilu liceum, zdobycie wiedzy ekonomicznej i informatycznej, która po ukończeniu liceum pozwoli na szybkie uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub wielokrotne przekwalifikowanie w krótkich cyklach kształcenia. Bloki te realizowane są w systemie modułowym (blok tematyczny dzielony jest na niezależne od siebie części), co znacznie podnosi atrakcyjność zajęć i czyni je bardzo lubianymi przez młodzież. Na podkreślenie zasługuje rozbudowany, profesjonalny system kształcenia informa-tycznego.

Program nauczania liceum profilowanego nie przewiduje zajęć praktycznych.

Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

Absolwent liceum profilowanego może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej, policealnej (rocznej) lub pomaturalnej. Może też podjąć pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

 

 

W roku szkolnym 2006/2007 oferujemy następujące profile:

 

zarządzanie informacją30 uczniów
socjalny30 uczniów

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2006-04-01 21:10:11

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]