WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Wymagane dokumenty

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2007/2008

Strona główna informatora

 

Od 8 maja (wtorek), od godz. 1000 do 18 maja (piątek), do godz. 1300 kandydaci składają na­stępujące dokumenty:

a) kandydaci do technikum:

podanie o przyjęcie do szkoły (stosowny druk otrzymuje kandydat w sekretariacie)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie (skierowanie na badania otrzymuje kan­dydat w sekretariacie).

trzy fotografie podpisane na odwrocie

b) kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej:

podanie o przyjęcie do szkoły (stosowny druk otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie (skierowanie na badania otrzymuje kan­dydat w sekretariacie szkoły).

trzy fotografie podpisane na odwrocie

 

Od 13 czerwca (środa) do 19 czerwca (wtorek), do godz. 1300 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół

 

Od 22 czerwca (piątek), od godz. 1300 do 25 czerwca (poniedziałek), do godz. 1500 kandydaci składają następujące dokumenty:

- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

- kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostat­nim roku gimnazjum

 

Obydwa dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gim­nazjum, które kandydat ukończył.

 

Uwaga. Wszystkie dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2007-04-27 11:18:47

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]