WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016 - Technikum

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016

Strona główna informatora

 

Technikum

TECHNIK BUDOWNICTWA

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończe­niowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowla­nych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

2. Kwalifikacje

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

- wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych,

- wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,

- wykonywanie tynków,

- wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu bu­dowy i wykonaniem robót ziemnych,

- organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego,

- organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,

- organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,

- organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

- sporządzanie kosztorysów,

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

2. Kwalifikacje

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

- diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

- naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

- Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

- Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

2. Kwalifikacje

A.18. Prowadzenie sprzedaży

- organizowanie sprzedaży,

- sprzedaż towarów.

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

- organizowanie działań reklamowych i marketingowych

- zarządzanie działalnością handlową

- sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne - u pracodawców
- w szkole

 

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powi­nien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

2. Kwalifikacje

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Przechowywanie żywności

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Planowanie i ocena żywienia

Organizowanie produkcji gastronomicznej

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne - u pracodawców
- w szkole

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 18:11:36

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]