WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 - Technikum

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Strona główna informatora

TECHNIKUM

NOWE ATRAKCYJNE ZAWODY

 

TECHNIKUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady,  pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną bardzo szybko. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne wychodząc naprzeciw tendencjom w światowej energetyce oferuje zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu jakim jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci 4-letniego technikum mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych.

 

TECHNIKUM ROLNICZE

Zawód: technik rolnik.

Rolnictwo jest jednym z najstarszych i podstawowych działów gospodarczej działalności człowieka. Jego najważniejszym zadaniem jest dostarczenie produktów żywnościowych poprzez uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Prócz wytwarzania żywności, rolnictwo dostarcza też wielu surowców dla przemysłu, kształtuje środowisko przyrodnicze i krajobraz, tworzy miejsca pracy .

Gostynińskie Centrum Edukacyjne wraca po latach do kształcenia młodzieży w zakresie rolnictwa oferując zawód technik rolnik. Absolwenci 4-letniego technikum w oparciu o poznane najnowsze techniki i metody uprawy roślin i hodowli zwierząt mogą prowadzić i rozwijać własne, specjalistyczne gospodarstwa m.in. w oparciu o pozyskiwane środki unijne. Mogą również kontynuować naukę w szkołach wyższych.

 

ZAWODY O UGRUNTOWANEJ POZYCJI RYNKOWEJ

TECHNIKUM BUDOWLANE

Zawód: technik budownictwa.

Absolwent 4-letniego technikum może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowobadawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych lub kontynuować naukę w szkołach wyższych.

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze usług gastronomicznych pracując w restauracjach, barach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności. Mogą również kontynuować naukę w szkołach wyższych, na kierunkach związanych z technologią i biotechnologią żywności, żywieniem człowieka, dietetyką czy chemią spożywczą. Najbardziej przedsiębiorczy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

 

TECHNIKUM HANDLOWE

Zawód: technik handlowiec.

Absolwenci 4-letniego technikum znajdą zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, telemarketerzy, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu w placówkach sprzedaży detalicznej, hurtowej, w magazynach, działach handlowych dużych przedsiębiorstw oraz zagranicznych sieciach handlowych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych, na kierunkach związanych z handlem, ekonomią i marketingiem.

 

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

Zawód: technik pojazdów samochodowych.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą podjąć pracę w dowolnym sektorze motoryzacji, a w szczególności w stacjach obsługi i zakładach naprawczych pojazdów samochodowych, salonach prowadzące sprzedaż samochodów nowych i używanych, sklepach i hurtowniach części samochodowych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z motoryzacją.

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 20:15:40

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]