WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018 - kierunki kształcenia

 

Technikum

 

Zawód: technik budownictwa.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą być zatrudnieni w przedsię­biorstwach bu­dowlanych, wytwórniach prefabry­katów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, admini­stracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzę­dach administracji pań­stwowej i samorządowej, instytu­cjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji za­bytków, biurach projektów. Mogą również prowadzić wła­sną dzia­łalność gospodarczą w za­kresie świadczenia usług budowla­nych lub kontynuować naukę w szkołach wyższych.

 

Zawód: technik pojazdów samochodowych.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą podjąć pracę w dowolnym sektorze motoryzacji, a w szczególności w sta­cjach obsługi i zakładach naprawczych pojazdów samocho­dowych, salo­nach prowadzące sprzedaż samochodów no­wych i używa­nych, sklepach i hurtowniach części samocho­dowych. Mogą również pro­wadzić własną działalność go­spodar­czą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z motoryzacją

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą znaleźć zatrudnie­nie w sektorze usług gastronomicznych pracując w restaura­cjach, barach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się pro­dukcją żywności. Mogą również kontynuować naukę w szkołach wyższych, na kierunkach związanych z technolo­gią i biotechnologią żywności, żywieniem człowieka, diete­tyką czy chemią spożywczą. Najbardziej przedsiębiorczy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych

 

Zawód: technik handlowiec.

Absolwenci 4-letniego technikum znajdą zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, tele­marketerzy, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu w pla­cówkach sprzedaży detalicznej, hurto­wej, w magazynach, działach handlowych dużych przedsię­biorstw oraz zagra­nicznych sieciach handlowych. Mogą również prowadzić własną działalność go­spodarczą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych, na kierunkach związanych z handlem, ekonomią i marketingiem

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Absolwenci 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia zdobędą wszechstronną wiedzę zawodową, która pozwoli na łatwe znalezienie pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Zawód: kierowca – mechanik

Absolwenci będą prowadzili pojazdy samochodowe.

Planowane zdobycie uprawnień:

kategoria B (samochody osobowe) + ciężarowe do 3,5 t

kategoria C (samochody ciężarowe)

kategoria C + E (zestawy pojazdów)

KOD 95 - posiada kierowca zawodowy mający uprawnienia do transportu rzeczy lub osób

Absolwenci zdobędą wszechstronną wiedzę związaną z przewozem drogowym rzeczy.

 

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Absolwenci będą potrafili diagnozować oraz naprawiać pojazdy samochodowe oraz zdobędą wszechstronną wiedzę związaną z eksploatacją pojazdów samochodowych

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodo­wych

Absolwenci będą potrafili diagnozować oraz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych

 

Zawód: mechanik motocyklowy

Absolwenci będą potrafili diagnozować, obsługiwać, użytkować oraz naprawiać motocykle

 

Zawód: monter zabudowy i robót wykończenio­wych w budownictwie

Absolwenci będą potrafili wykonywać systemy suchej zabudowy, malować, tapetować, układać glazurę i terakotę

 

Zawód: elektryk

Absolwenci będą potrafili montować i uruchamiać układy sterowania, zabezpieczeń, instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Zawód: stolarz

Absolwenci będą potrafili wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych oraz wykonywać naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich

 

Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitar­nych

Absolwenci będą potrafili montować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Będą również potrafili wykonywać roboty związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych.

 

Zawód: kucharz

Absolwenci będą potrafili sporządzać potrawy i napoje oraz wykonywać czynności związane z ich ekspedycją.

 

Zawód: sprzedawca

Absolwenci będą potrafili przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży oraz wykonywać prace związane z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

 

Zawód: rolnik

Absolwenci będą potrafili wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Będą także prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie.

 

Zawód: fryzjer

Absolwenci będą potrafili wykonywać zabiegi pielęgnacyjne oraz strzyżenia włosów, a także wykonywać stylizację fryzur.

 

Zawód: cukiernik

Absolwenci będą potrafili sporządzać i dekorować wyroby cukiernicze.

 

Zawód” wędliniarz

Absolwenci będą potrafili wykonywać prace związane z produkcją różnego rodzaju przetworów mięsnych i tłuszczowych.

 

Zawód: piekarz

Absolwenci będą potrafili wypiekać wszelakie ciasta i różny asortyment pieczywa

 

Zawód: blacharz samochodowy

Absolwenci będą potrafili oceniać stan techniczny, naprawiać i zabezpieczać antykorozyjnie nadwozia samochodowe.

 

Zawód: lakiernik

Absolwenci będą potrafili przygotowywać powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych, nanosić powłoki lakiernicze oraz dokonywać ich renowacji.

 

Kryteria rekrutacji | Dokumenty i terminy

Strona główna informatora

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 18:43:34

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]