WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
wiadomości szkolne

Zobacz również:

[więcej...]

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

GCE pożegnało swojego Dyrektora Andrzeja Redera i Absolwentów ZSZ

 

„ Cieszę się , że mieszkam właśnie tutaj. Każdy człowiek ma swoje miejsce na ziemi,

moje jest właśnie tutaj w Gostyninie”

Andrzej Reder w książce: My Gostyniacy

Dzień 23 czerwca 2017 roku zapisał się w historii GCE i naszej lokalnej społeczności z dwóch powodów- zakończenia pracy zawodowej dyrektora szkoły- pana Andrzeja Huberta Redera, dyrektora z 20- letnim stażem w kierowaniu szkołą istniejącą już 57 lat na gostynińskim rynku edukacyjnym - i ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przez 40 absolwentów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Na uroczystość zakończenia pracy zawodowej przez dyrektora GCE przybyły władze kościelne , państwowe i samorządowe, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów , szkół podstawowych , związków zawodowych. Wicedyrektor Anna Majchrzak powitała w imieniu Dyrekcji Proboszczów Parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie – księdza Sławomira Wiśniewskiego i Parafii świętego Wojciecha w Płocku- księdza Jerzego Ławickiego, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku- pana Krzysztofa Wiśniewskiego i starszą wizytator Marię Mąka , Starostę Gostynińskiego- pana Tomasza Matuszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego- pana Jana Kazimierza Krzewickiego, Burmistrza Miasta Gostynina- pana Pawła Kalinowskiego, Wójta gminy Gostynin- pana Edmunda Zielińskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym- pana Szymona Szczypawkę, przewodniczącą Rady rodziców – panią Marzenę Makowską , Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicus- pana Tadeusza Kozubskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin- pana Jacka Liziniewicza i pozostałych gości.

Szczególnie ciepło zostali powitani przez młodzież wychowawcy klas kończących- pan Sebastian Jaros i pan Daniel Klat i absolwenci Technikum z lat 1982 i 1985 - wychowankowie naszego pana Dyrektora , którzy zrobili prawdziwą niespodziankę przybywając na uroczystość pożegnania .

Jak przystało na okrągły jubileusz – 40 lat pracy zawodowej i 20 lat na stanowisku dyrektora – pierwszą część uroczystości wypełniła laudacja na cześć dostojnego jubilata odczytana przez panią wicedyrektor Annę Majchrzak

Powiedziała min. ...Pan Andrzej Reder – magister inżynier z dyplomem Politechniki Warszawskiej - to najpierw nauczyciel, wychowawca, od 1997 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych zwanych w mieście Budowlanką, a od roku 2001 Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, szkoły, która pod Pana zarządzaniem wyraźnie rozwijała się i modernizowała, już bowiem Kurier Mazowiecki z 19 maja 1997 zamieścił artykuł o jednej z pierwszych pracowni informatycznych na Mazowszu uruchomionej właśnie w naszej szkole. Za pana kadencji działalność kontynuował założony w 1975 roku Ośrodek Kształcenia i Dokształcania Zawodowego, zostało powołane Centrum Kształcenia Praktycznego, funkcjonuje nadal internat . Wdrożył pan kilka typów szkół - młodzież kształciła się w Technikum, Liceum Zawodowym, Liceum Technicznym, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 20 zawodach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a od 2016 roku uruchomiony został zawód: kierowca - mechanik – zawód tak potrzebny na polskim rynku pracy.

Pana kadencja to także zainicjowanie i kontynuacja projektów i przedsięwzięć które stały w powiecie i regionie nasza marką - przywołajmy jako przykład Turnieje Motoryzacyjne, Turnieje Mikołajkowe dla dzieci z domu Dziecka, Szkolne Targi Zdrowej Żywności , Warsztaty Architektoniczno- Budowlane, 12 edycji konkursu Recytatorskiego Poezji Nowej Fali , 15 edycji Konkursu Bożonarodzeniowego . Wysokie osiągnięcia naszych 3 uczniów- stypendystów Marszałka Województwa Mazowieckiego: Samuela Ledziona, Wiktora Rękawieckiego i Eweliny Wasiak i 8 kandydatów do tego stypendium na następny rok szkolny to także Pana sukces

Pana praca to nadzór nad kilkoma tysiącami egzaminów zawodowych, egzaminów z kwalifikacji zawodowych i maturalnych, pod czujnym pana okiem odbyło się w tej szkole kilkaset konkursów, kilkaset imprez - warto przypomnieć, że tylko w tym roku było ich 31, wypełnił Pan tysiące kart sprawozdań, statystyk, arkuszy i dokumentacji, podpisał pan ogromną liczbę świadectw - a ile - aż 15 200 świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, a do 2005 roku również maturalnych

Dyrektor naszej szkoły - Pan Andrzej Reder to człowiek o wysokich kompetencjach zawodowych, silnie związany z małą gostynińską ojczyzną, to lokalny patriota otwarty na potrzeby tej społeczności, który od 1994 był kilka kadencji radnym i przewodniczącym Rady Miejskiej w Gostyninie, to także Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im . Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Ale przede wszystkim – powiemy to z dumą - to nasz Dyrektor - dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Decyzja o związaniu swego życia z Gostyninem była w pełni trafna i przyniosła wiele korzyści dla naszej szkolnej i lokalnej społeczności.

Panie Dyrektorze, to pan przez 20 lat był naszym kapitanem na okręcie szkolnictwa zawodowego , ster w Pana rękach prowadził nas spokojnie przez ocean nowych rozporządzeń i aktów prawnych , kolejnych reform, egzaminów i kwalifikacji Mogliśmy liczyć na profesjonalną radę i uśmiech w chwilach zmartwienia. Dlatego dziś niezwykle trudno jest nam rozstawać się z dyrektorem szkoły, który zawsze miał świadomość tego, że dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest , dyrektora, który przez 20 lat pokazywał nam , z jaka odpowiedzialnością, sumiennością i zaangażowaniem należy kierować placówką , zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim uczniów ,o których troszczył się pan i kochał jak ojciec - i nas - swoich pracowników . Może nieprzypadkowo pana uroczystość przypadła właśnie w obchodzony dziś Dzień Ojca .

Współpracując z panem czuliśmy się partnerami, utwierdzał Pan nas w tym swoim powiedzeniem: Proszę Państwa - wierzę w Państwa mądrość – wierzę w Państwa intelekt

Uzupełnieniem do laudacji była prezentacja multimedialna pod tytułem: Andrzej Hubert Reder - 40 lat - pokazująca szkołę dawniej i dziś w czasie 20 – letniego zarządzania placówką.

Po laudacji głos zabrał pan Dyrektor Andrzej Reder ,który osobiście podziękował przybyłym gościom Radzie Pedagogicznej i pracownikom szkoły za współpracę

Od słów poety o wdzięczności wyrażonej kwiatami:

Posyłamy kwiaty - niech powiedzą one

To, czego usta nie mówią nieśmiałe....

rozpoczęła się część gratulacyjno - pożegnalna , podczas której Rada Pedagogiczna GCE i CKP, pracownicy administracji i obsługi w szkole i Internacie złożyli serdeczne podziękowania i życzenia Dyrektorowi, wręczyli bukiety kwiatów, okolicznościowy upominek, statuetkę z wyrazami uznania. Z ogromnym koszem kwiatów dziękowali także uczniowie, Samorząd Uczniowski , słuchacze Liceum dla Dorosłych i Rada Rodziców. Podziękowania, gratulacje i słowa uznania wyrazili także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, księża proboszczowie, Burmistrz Gostynina- pan Paweł Kalinowski, pan Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski wraz z Wicestarostą i Naczelnikiem Edukacji – panem Szymonem Szczypawką, dyrektor Medicusa- pan Tadeusz Kozubski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin- pan Jacek Liziniewicz , dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i podstawowych, min: pani Anna Latoszek - Janicka, pan Robert Pypkowski, pan Stanisław Wróblewski, prezesi NSZZ Solidarnośc i ZNP i inni. Wyjątkową niespodziankę sprawili Jubilatowi absolwenci Technikum z lat 1982 i 1985, którzy spontanicznie przybyli z gratulacjami na uroczystość, a jedna z byłych wychowanek poprosiła pana Dyrektora do tańca.

W trzeciej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród Absolwentom ZSZ i uczniom, tytuł Najlepszego Absolwenta ZSZ otrzymała Karolina Lewandowska, gratulacje z okazji najwyższych ocen w nauce i zachowaniu otrzymali: Samuel Ledzion- śr.5,79; Wasilewska Martyna – śr. 5,6; Wiktor Rękawiecki- śr.5,2; Berlińska Klaudia-śr.5.0; Krawczyk Dagmara- śr. 5,0, Woźnicki Adrian- śr. 4,86

W imieniu Absolwentów ZSZ serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej złożyła Paulina Pietrzak., zaś pani wicedyrektor podziękowała wszystkim dostojnym gościom, którzy zaszczycili naszą uroczystość swą obecnością i pięknymi słowami uznania dla Jubilata , naszej grupie artystycznej - uczniom technikum budowlanego , handlowego , samochodowego i żywienia, za to, że z młodzieńczym wdziękiem pożegnali pana Dyrektora, paniom profesor Monice Świderek, Renacie Śnieć, Annie Kosada za reżyserię tej podniosłej uroczystości, zaś pani Annie Rucińskiej i panu Sebastianowi Jarosowi za scenografię i oprawę multimedialną uroczystości.

Samorząd Uczniowski GCE

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 09:22:01

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2018.02.13 - 15:10


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]