Powrót

Biblioteka szkolna zaprasza

 

 

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

 

Biblioteka Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie

 

Informacje ogólne

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 8.00 – 14.30

Wtorek 8.00 – 13.30

Środa 8.00 – 14.00

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.00

Nauczyciele - bibliotekarze:

• mgr Anna Szulczewska

• mgr Magdalena Broda

 

Biblioteka znajduje się na terenie szkoły i zajmuje trzy pomieszczenia, w których utworzone zostały:

1. Wypożyczalnia - obejmuje punkt wypożyczeń z jednym stanowiskiem komputerowym oraz  zbiory ze wszystkich działów.

2. Magazyn - jest to dodatkowe pomieszczenie, w którym przechowywane są książki, podręczniki, czasopisma.

3. Czytelnia multimedialna - można tu skorzystać z księgozbioru, przygotować się do zajęć, spędzić czas wolny. Dodatkowo prowadzone są tam lekcje przysposobienia czytelniczego oraz zastępstwa opiekuńczo – wychowawcze. Posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie zapewniamy uczniom możliwość korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Zbiory

Księgozbiór liczy ponad 20 000 woluminów, jest stale uzupełniany i aktualizowany zgodnie z potrzebami szkoły i zainteresowaniami naszych uczniów. Obejmuje m.in. literaturę popularnonaukową, lektury szkolne, literaturę klasyczną i piękną, literaturę metodyczną dla nauczycieli, podręczniki szkolne oraz literaturę zawodową. Obok książek i czasopism biblioteka gromadzi zbiory multimedialne o charakterze edukacyjnym.

 

Działalność biblioteki

Biblioteka GCE oprócz statutowych zadań typu gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Gostyninie oraz Biblioteką Publiczną im. Jakuba z Gostynina, oferuje różnorodność zbiorów obejmujących wszystkie dziedziny nauki i wiedzy oraz bogaty wybór literatury pięknej oraz nowości wydawniczych. Biblioteka zapewnia pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz doradztwo w wyborach czytelniczych. Nauczyciele zachęcają młodzież z Internatu i CKZ do korzystania z BOOKCROSSINGU - można wziąć książkę do przeczytania bez rejestracji i odnieść na to samo miejsce.

Nauczyciele – bibliotekarze organizują:

• konkursy szkolne i pozaszkolne;

• akcje popularyzujące czytelnictwo, dobrą książkę;

• ekspozycje prac uczniowskich, twórców regionalnych;

• ekspozycje nowości czytelniczych i publikacji;

• akademie szkolne, gazetki tematyczne;

• kiermasze podręczników używanych;

• zajęcia przedmiotowe w bibliotece z wykorzystaniem jej zasobów;

• zajęcia zachęcające do czytelnictwa i uczestnictwa w różnych formach kulturowych.

 

 


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 19:46:21


Tekst pochodzi z witryny www.gce.gostynin.edu.pl Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Copyright © GCE 2005.