Powrót

Konstytucja motywem przewodnim obchodów Święta Niepodległości

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku to najważniejszy dokument w życiu społecznym polskiego narodu.

W celu podkreślenia rangi Konstytucji w dniu 15 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie odbył się Wielki Finał Wiedzy o Konstytucji połączony z Powiatowym Świętem Niepodległości. Wydarzenie zaowocowało różnymi formami popularyzowania i interpretowania wybranych artykułów Konstytucji.

Uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przygotowali trzy niezwykle interesujące formy:

Art. 15. 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Przygotowując interpretacje tego artykułu uczniowie Dawid Kosiński , Adrian Ostrowski i Rafał Michalak zagrali w filmie nakręconym nad jeziorem koło zamku pt: Ryba Samorządówka a decentralizacja władzy oparty na metodzie aktywnej : rybi szkielet

Art. 35. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

W przypadku tego artykułu zespół uczniów w składzie: Amelia Mazurkiewicz, Katarzyna Kowalska , Kinga Zembowicz, Bartosz Pałasiński ,Krystian Rokoszny, Milena Pietrowicz Adrian Wiśniewski- w roli Tadeusza Sznuka i Kacper Zieliński- akustyk nagrali szkolną wersję znanego teleturnieju JEDEN z PIĘCIU i odpowiedzieli na ponad 50 pytań dotyczących 10 mniejszości narodowych i 4 etnicznych zamieszkujących na terenie Polski

Reżyserem obydwóch filmików była mgr Monika Świderek

Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

W celu pokazania różnych sposobów ochrony życia realizowanych przez państwo od pierwszych chwil do późnej starości uczeń II Technikum Dawid Lewandowski nakręcił pełen wzniosłości i konkretnych przykładów teledysk .Podczas uroczystości nagrodzono także laureatów II Gostynińskiego Turnieju Historycznego pod hasłem "Konstytucja przede wszystkim", który odbył się w dniu 8 listopada 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Nasz uczeń Adrian Wiśniewski zdobył wyróżnienie.

Gratulujemy naszym uczniom kreatywności

 


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 22:26:05


Tekst pochodzi z witryny www.gce.gostynin.edu.pl Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Copyright © GCE 2005.