84 rocznica rozstrzelania Mieszkańców Gostynina przez hitlerowców w 1939 roku

Młodzież GCE na uroczystościach upamiętniających 84 rocznicę rozstrzelania Mieszkańców Gostynina przez hitlerowców w 1939 roku

1 grudzień 1939 roku to data skrupulatnie przechowywana w pamięci mieszkańców Gostynina i Ziemi Gostynińskiej z powodu ogromnej tragedii , do jakiej doszło w Woli Łąckiej. Jednocześnie 1 grudzień jest dniem pamięci o pomordowanych na Ziemi Gostynińskiej żołnierzach Armii Krajowej północnego Mazowsza. Jednym z nich był ppor. Henryk Józwik -żołnierz Armii Krajowej na Lubelszczyźnie i Mazowszu , który poległ w walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa 1 grudnia 1946 roku i został pogrzebany w nieznanym miejscu na terenie dzisiejszej Komendy Powiatowej Policji.

W dniu 1 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 przy tablicy poświęconej ppor. Henrykowi Józwikowi i Żołnierzom Niezłomnym Północnego Mazowsza społeczność Gostynina oddała cześć pomordowanym żołnierzom składając wiązanki kwiatów i paląc znicze, a Burmistrz Miasta – pan Paweł Kalinowski przypomniał postać Henryka Józwika. Godzinę później odbyły się uroczystości upamiętniające 84 rocznicę rozstrzelania Mieszkańców Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców 1 grudnia 1939 roku w Woli Łąckiej . Przed pomnikiem okrutnie uśmierconych mieszkańców wójt Edmund Zieliński przypomniał jak doszło do zbrodni hitlerowskiej 1 grudnia 1939 roku. Niemcy w bestialski sposób zamordowali elitę Gostynina- 29 światłych obywateli: burmistrza , czterech księży, felczera, urzędników, nauczycieli, adwokata, dyrektora banku, komendanta policji, leśników, rolników i kupców Żydowskich. Świadkiem tej tragedii był robotnik leśny Ignacy Lewandowski, dzięki jego odwadze odnaleziono zamaskowane przez Niemców miejsce tej tragedii.

Na uroczystości przyjeżdżają wnukowie zamordowanego nauczyciela Bronisława Wiśniewskiego: Andrzej i Tomasz Wiśniewscy. W tym roku na uroczystości zabrali swoich wnuków. Przy pomniku w Woli Łąckiej Andrzej Wiśniewski podziękował za pamięć mówiąc, że Wola Łącka to taki mały lokalny Katyń.

W uroczystościach upamiętniających wojenne zbrodnie uczestniczyła młodzież Technikum wraz z pocztem sztandarowym pod opieką pani Bożeny Krzewickiej.