Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w sesji styczeń 2024 roku.

Wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w sesji styczeń 2024 roku.

        W dniu  27 marca 2024 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie  udostępniła  szkołom wyniki z egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji styczeń 2024 roku, niebawem zaś przekaże    certyfikaty  potwierdzające zdanie  egzaminów zawodowych .

     Dla młodzieży   z Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym był to drugi egzamin zawodowy zakończony sukcesem, gdyż 85 % zdających odniosła znaczący sukces na tym egzaminie, uzyskując jednocześnie szansę na dyplom zawodowy, który OKE wystawi po ukończeniu Technikum, czyli po  26 kwietnia 2024 roku.

Wysoka zdawalność  we wszystkich  zawodach  potwierdza, że uczniowie pięć lat temu dokonali  słusznego wyboru, a nauczyciele merytorycznym przygotowaniem ich w tym sukcesie znacząco wspomogli .

 I  tak uczniowie w zawodach :

  • technik żywienia i usług gastronomicznych egzamin z kwalifikacji  HGT.12 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych- - uczniowie zdali w 100%,najwyższy wynik to  98 % z części praktycznej.
  • technik handlowiecegzamin z kwalifikacji HAN.02 - prowadzenie działań handlowych  zdali w 88 %, najwyższy wynik 98% w części praktycznej.
  • technik pojazdów samochodowych egzamin z kwalifikacji MOT.06 -organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych zdało w 67 %,w tym udało się zdobyć 100% w części praktycznej.

 Gratuluję Uczniom Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego wysokich osiągnięć na egzaminach zawodowych, życzę pomyślności na egzaminie maturalnym.

Dziękuję Nauczycielom GCE za wytężoną pracę, za przekazaną Wielką Wiedzę. Myślę, że Państwa trud i zaangażowanie właśnie teraz przyniosły zamierzone efekty.

  Warto przypomnieć, że Gostynińskie Centrum Edukacyjne  od 2011 roku jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy zawodowe zdają u nas uczniowie z Płocka, Gąbina, Warszawy, Warki, Siedlec.

Na czerwiec 2024 roku, niezwykle pracowity miesiąc w szkołach zawodowych - w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym zaplanowano dla naszej młodzieży w części pisemnej, odbywającej się w formie elektronicznej i w części praktycznej w modelu: dokumentacja  i wykonanie.
            W porozumieniu z OKE i Organem Prowadzącym  umożliwiono także zdawanie egzaminów praktycznych w modelu wykonanie uczniom ze szkół z Mazowsza. 

Egzaminy zawodowe muszą być oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych OKE, dlatego nawiązano współpracę ze szkołami w Radomiu, Warszawie i  Płocku, a naszych egzaminatorów oddelegowano do pracy w szkołach na Mazowszu.

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego