Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego tegorocznych Absolwentów Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Naprawdę warto się z nami „zadawać”– wysoka zdawalność egzaminu maturalnego tegorocznych Absolwentów Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Zdawalność egzaminu maturalnego  tegorocznych Absolwentów Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wyniosła   86 %, w szczególności:

język polski –     100 %

matematyka -      100 %

język angielski –  86 %.

Gratulujemy Maturzystom tak wysokich wyników.

Dziękujemy jednocześnie Nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie do egzaminu.

Przypomnijmy, że WSZYSCY tegoroczni Absolwenci uzyskali tytuł TECHNIKA!

                                                        Anna Szulczewska

Wicedyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego