ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w roku szkolnym 2023/2024  udostępniamy możliwość zawierania polis NNW szkolnych w formie indywidualnej.

Ubezpieczenie zawiera się internetowo, to Państwo decydujecie indywidualnie z kim zawieracie umowę ubezpieczeniową i  na jakich warunkach.

Informacje dodatkowe przesłaliśmy w wiadomościach - mobiDziennik.

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego