Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 połączona z otwarciem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

W dniu 4 września 2023 r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyło się wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 połączone z otwarciem Oddziału Przygotowania Wojskowego w klasie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych . W tym historycznym momencie-jak powiedział Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku pan Janusz Majchrzak- mam przyjemność być na otwarciu pierwszego oddziału przygotowania wojskowego na terenie Powiatu Gostynińskiego. Od stycznia 2020 r. bowiem szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstają będą oddziały przygotowania wojskowego w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych. I z takiej możliwości skorzystało Gostynińskie Centrum Edukacyjne.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Pani Katarzynę Osowicz – Szewczyk , władze powiatowe Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Pan Michał Bartosiak, władze kościelne Proboszcz Parafii pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie – Ksiądz Andrzej Rutkowski , władze miejskie Burmistrz Miasta Gostynina - Pan Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miasta Gostynina Pan Andrzej Reder. Szczególnie serdecznie zostały powitane służby mundurowe:Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie- Starszego brygadiera Mariusz Ostrowski i Komendant Powiatowej Policji w Gostyninie Inspektor Zbigniew Włodkowski. W imieniu Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku zaszczycił nas major Robert Wojciechowski, Dowódcę jednostki patronackiej 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej reprezentował kapral Rafał Nagadowski. Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce reprezentował Przewodniczący - Pan Jerzy Szepietowski i Redaktor Przewoźnika Drogowego pan Piotr Gawełczyk.

Duże wrażenie na uczestnikach uroczystości wywarło wprowadzenie młodzieży z OPW przy dźwiękach marsza Dywizjon 303 . Atrakcją uroczystości był zaś mini-koncert grupy wokalnej ze Studia KOOKABURRA pod kierunkiem producentki muzycznej i trenera wokalnego pani Renaty Mosiołek i część artystyczna przygotowana przez naszą młodzież pod kierunkiem pani Moniki Świderek.

Wszystkich pierwszoklasistów przyjęto z wielką życzliwością, otrzymali wiele życzeń pomyślności od Dyrekcji, Gości i starszej młodzieży.

Opracowała : wicedyrektor Anna Majchrzak