Nie ma niepodległości bez Europejskiej jedności

 

 

Nie ma niepodległości bez Europejskiej jedności- to motto debaty o Unii Europejskiej i inscenizacji historycznej : Konstytucja dla Europy , która odbyła się w dniu 5 października 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Inscenizacja została przygotowana przez Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciech Bogumiła Jastrzębowskiego.
Aktywność Instytutu realizowana jest przez Muzeum Niepodległości we współpracy z Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej. Jest to cykl wydarzeń na terenie miast i gmin województwa mazowieckiego mający na celu szerzenie świadomości obywatelstwa Unii Europejskiej i znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności a także przekazywania wiedzy wśród młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski to polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii. W. Jastrzębowski był m.in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach oraz twórcą urządzenia do określania kompasów na jakiejkolwiek bądź przestrzeni i w każdym położeniu. Napisał też Traktat o Wiecznym Przymierzu Między Narodami Ucywilizowanymi – Konstytucja dla Europy (1831 )

 

W dniu 8 grudnia 2017 r. przez Olgierda Łukaszewicza ustanowiona została fundacja pod nazwą „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”.

Z inicjatywy Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego Senat RP przyjął w dniu 18 czerwca 2020 r. uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której rekomenduje Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jako patrona polskiej edukacji proeuropejskiej.

 

Młodzież Technikum – z klasy trzeciej technik żywienia i technik handlowiec miała przyjemność
obejrzeć inscenizację traktatu Wojciecha Jastrzębowskiego w wykonaniu znanych polskich aktorów: Olgierda Łukaszewicza, Stanisława Biczyski i Moniki Goździk

 

opracowała Anna Majchrzak