Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok 2022/2023

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego (obszar działania płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie) odebrała w poniedziałek 13 listopada 2023 r Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń drugiej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa Łukasz Kiełbasa. Wraz z mamą i dyrektorem szkoły został zaproszony na uroczystość wręczenia dyplomów, która odbyła się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.

W tej jakże uroczystej oprawie nagrody wręczał w imieniu Pana Premiera II Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Pan Krzysztof Wiśniewski oraz Pani Wioletta Kulpa- kierownik Sponsoringu z PKN Orlenu-Płock ( stypendyści otrzymali spersonalizowane wieczne pióra na pamiątkę tego wyróżnienia)

Stypendystom gostynińskim towarzyszyli w tej zaszczytnej chwili dumni rodzice, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego – Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk ; Wicestarosta – Pani Maria Wróblewska i Naczelnik Wydziału Edukacji- Pani Magdalena Krupińska

Z terenu działania płockiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wyróżnienia takie otrzymało w tym roku 43 uczniów.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a Stypendyście z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Opracowała wicedyrektor

Anna Majchrzak