,,Dzień drzwi otwartych’’ w Komendzie Powiatowej Policji

W dniu 16.11.2023 roku młodzież Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie wzięła udział w akcji ,,Dzień drzwi otwartych’’, która została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką służby, sprzętem wykorzystywanym do codziennych działań oraz sprzętem wykorzystywanym przez policjantów OPP w Płocku. Każdy mógł własnoręcznie dotknąć pokazowego sprzętu, dopytać funkcjonariuszy o zasadę działania oraz wykorzystanie. Omówione zostały również poszczególne etapy rekrutacji do służby w policji. Zainteresowanym uczniom funkcjonariusze Policji udzielili niezbędnych informacji oraz omówili proces rekrutacji. Spotkanie to było doskonałą okazją, by porozmawiać z mundurowymi o charakterze ich pracy oraz zapoznać się wymaganiami stawianymi kandydatom do służby.