HISTORIA GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

·         KALENDARIUM

 

18 sierpnia 1961 r.    Powstanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych z siedzibą w budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 

·         BUDYNKI SZKOLNE

1 września 1964 r

Budynek Warsztatów Szkolnych przy ulicyKutnowskiej 61

1 września 1969r

                             główny budynek szkoły przy ulicy Polnej 39

w roku 1970

                             budynek internatu

1 września 1972 r

                             budynek Warsztatów Szkolnych

                            boiska szkolne

w roku 1976

                             Dom Nauczyciela przy ulicy Polnej 61

w roku 1978

                            dwie świetlice internatu

w roku 1983

                           łącznik pomiędzy szkołą a internatem

NAUCZYCIELE, KTÓRZY SPRAWOWALI  FUNKCJE KIEROWNICZE

DYREKTORZY SZKOŁY:

Władysław Masłowski

Zenon Kostkiewicz

Józef  Ciećwierz

Zygmunt Górecki

Julian Przybylski

Andrzej Reder

Wojciech Kiełbasa

ZASTĘPCY DYREKTORÓW:

Janina Świątkowska

Zenon Kostkiewicz

Józef  Ciećwierz

Jan Owczuk

Aleksander Bogatko

Helena Pietruska

Stanisław Tomaszewski

Zdzisław Syska

Elżbieta Lewandowska

Henryk Brzozowski

Zygmunt Górecki

Bożena Walewska

Anna Majchrzak

Anna Szulczewska

KIEROWNICY WARSZTATÓW SZKOLNYCH:

Aleksander Bogatko

Stanisław Kiełbasa

Marek Koperski

Monika Baranowska

KIEROWNICY  INTERNATU:

Paweł Raduj

Ryszard Sobociński

Lucyna Gelec

Stanisława Składzińska

Ryszarda Rogalska

W przepięknej Barokowej Sali Muzeum Diecezjalnego w Płocku w dniu 8 grudnia 2022 r o godz.11.00  miała miejsce podniosła uroczystość uhonorowania najzdolniejszej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z regionu  Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Płocku. 57 uczniów z liceów ogólnokształcących i techników, osiągających  najwyższe średnie w nauce , zostali wyróżnieni Stypendiami Prezesa Rady Ministrów  i spersonalizowanymi wiecznymi piórami ufundowanymi przez Orlen S.A.  W uroczystości -prowadzonej przez dyrektora Delegatury Płock p. Janusza Majchrzaka udział wzięli : Biskup Płocki Szymon Stułkowski, posłanki  na Sejm panie Anna Ewa Cicholska i Elżbieta Gapińska, Starosta Gostyniński pan Arkadiusz Boruszewski i Starosta Sierpecki pan     Andrzej Sławomir Cześnik , Mazowiecki Wicekurator Oświaty – pan Krzysztof Wiśniewski, Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia- pan Michał Zawadzki . To właśnie uczniowie Szkoły Muzycznej II Stopnia swoimi pięknymi interpretacjami muzyki poważnej uświetnili uroczystość wręczenia stypendiów. Z Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały : Kinga Zembowicz i Agata Dominika Nowak

Otrzymanie takich stypendiów to wyróżnienie i docenienie pracy młodych ludzi, które daje możliwość zainwestowania we własny rozwój. Dzięki stypendiom uczniowie mogą poczuć się  zmotywowani do nauki i  zakupić sobie potrzebne pomoce naukowe

W dniu 2 grudnia 2022 r  zespoły przedmiotowe z branży żywieniowej, motoryzacyjnej, handlowej i budowlanej wraz z młodzieżą z Technikum przygotowały krótkie prezentacje na temat czterech zawodów: technik żywienia i usług  gastronomicznych, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa. Zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych zapoznali się z krótką  charakterystyką każdego zawodu, uczestniczyli w wykładzie dietetyka na temat zdrowego odżywiania, obejrzeli pokaz kulinarny na temat zdrowych słodyczy w wykonaniu młodzieży z technikum i mieli okazję spróbować trufli z marchewki, czekoladowych naleśników z bananem i zielonych koktajli z jarmużu i kiwi. W klasach zawodowych poznawali specyfikę pracy w programie AUTO CAD technikum budowlane, Subjekt – technikum handlowe oraz próbowali jazdy na symulatorze samochodu osobowego - zakres  kategorii B.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Dyrektorom Szkół Podstawowych nr1 i nr 5 oraz młodzieży za skorzystanie z naszej oferty z doradztwa zawodowego.

Strona 5 z 5