UWAGA ! W bibliotece szkolnej jest organizowana giełda podręczników szkolnych w dniach 2-14 wrzesnia każdego roku szkolnego.

UWAGA ! W bibliotece szkolnej jest organizowana giełda podręczników szkolnych w dniach 2-14 wrzesnia każdego roku szkolnego.


UWAGA ! W bibliotece szkolnej jest organizowana giełda podręczników szkolnych w dniach 2-14 wrzesnia każdego roku szkolnego.

Podręczniki do przedmiotów zawodowych należy kupować dopiero po konsultacjach z nauczycielem prowadzacym na pierwszych zajęcia.

UWAGA ! W bibliotece szkolnej jest organizowana giełda podręczników szkolnych w dniach 2-14 wrzesnia każdego roku szkolnego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.