"EDUKACJA Z WOJSKIEM" W GCE Wyróżniony

Gostynińskie Centrum Edukacyjne przystąpiło  do udziału w pilotażowej wersji programu pn. „Edukacja z wojskiem”. To program edukacyjno-obronny - przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

W dniu 29 maja 2024 r. odbyło się 3-lekcyjne szkolenie. Miało charakter teorii i praktyki. Zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie klasy 2 tb/tps zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Zajęcia prowadził Żołnierz Wojsk Terytorialnych z 64 Batalionu Lekkiej Piechoty z Pomiechówka - 6 Mazowiecka Brygada Wojsk Terytorialnych im. rotmistrza Witolda Pileckiego ( nasza jednostka patronacka). W uroczystym rozpoczęciu zajęć wziął udział Starosta Gostyniński p. Andrzej Krzewicki.

Wiedza i umiejętności zostały przekazane w sposób ciekawy, praktyczny.

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę.

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

 

31220240529 08150720240529 08163220240529 100734