Nauczyciel Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego najlepszy w powiecie gostynińskim w Plebiscycie Edukacyjnym : POLSKA w kategorii: szkoły ponadpodstawowe

Nauczyciel Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego najlepszy w powiecie gostynińskim w Plebiscycie Edukacyjnym : POLSKA w kategorii: szkoły ponadpodstawowe

Pani Monika Laskowska – mgr matematyki, nauczycielka w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym od 1997 roku- zajęła I miejsce w powiecie gostynińskim w kategorii : Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej- Nauczyciel na Medal 2022 i 14 miejsce w województwie mazowieckim w Plebiscycie Edukacyjnym : POLSKA

Celem Plebiscytu Edukacyjnego: Polska do Nagrody było wyłonienie nauczycieli charyzmatycznych i kreatywnych, takich , którzy nie tylko przekazują wiedzę , ale także potrafią nawiązać dobre relacje z uczniem, cieszących się autorytetem i sympatią rodziców. Plebiscyt wskazał na Nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością i życzliwością dla ucznia , dziennikarskim zadaniem twórców plebiscytu zaś jest pokazanie wyjątkowej roli nauczyciela w lokalnej społeczności.

Już sama nominacja nauczyciela, dyrektora czy placówki edukacyjnej do nagrody w plebiscycie jest wyróżnieniem i powodem do dumy.

W tym plebiscycie nie chodzi tylko o nagrody, o zwycięstwo i związane z nim tytuły - wyjaśnia Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu. - Ta akcja jest płaszczyzną dla relacji między pracownikami oświaty i osobami, które z niej korzystają. Nominacje zgłaszane przez naszych Czytelników są pełne wdzięczności i sympatii dla nauczycieli. Ogrom pozytywnych emocji widać w mediach społecznościowych, gdzie plebiscyt żyje własnym życiem. Naszym dziennikarskim zadaniem jest pokazanie tej wyjątkowej roli pracowników oświaty w lokalnej społeczności

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Rady Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski Gostynińskiego Centrum składają Pani Monice serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć edukacyjnych.

Wicedyrektor Anna Majchrzak