W dniu 14.04.2023r. uczniowie z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z p. Agnieszką Mularczyk, wybrali się na wycieczkę przedmiotową do Kutna do Hotelu Rondo. Celem wycieczki było zapoznanie się z pomieszczeniami restauracyjnymi, zapleczem gastronomicznym, wyposażeniem tych pomieszczeń oraz metodami i technikami obsługi gościa. Uczniowie pod okiem p. Julii nauczyli się też przygotowywać napoje kawowe z wykorzystaniem profesjonalnego ekspresu ciśnieniowego. Na koniec wszyscy zamówili potrawy w ramach serwisu a la carte i zostali obsłużeni przez zawodowego kelnera. Pobyt w Hotelu Rondo był miłym powiązaniem teorii z praktyką i pozwolił lepiej zapamiętać omawiane na lekcjach kwestie. 

W dniu 4 marca 2023 roku w siedzibie Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyły się zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W zawodach brało udział ok 90 uczniów z województwa mazowieckiego, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice Kinga Zembowicz i Anna Markowska.

Zadanie było dwuetapowe. W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z ośmioma pytaniami otwartymi (punktowanymi od 1-10 punktów) z zakresu matematyki i konstrukcji. Po przerwie obiadowej przystąpili do pisania drugiej części na takich samych warunkach. Tym razem zadania obejmowały wiadomości z zakresu budownictwa, urbanistyki, fizyki budowli oraz technologii. Razem można było uzyskać 80 punktów. Po zakończeniu arkusze zostały przekazane w bezpiecznej kopercie do oceny Komisji Konkursowej.

Wyniki poznamy za niespełna dwa tygodnie. Zwycięzcy etapów okręgowych reprezentować będą poszczególne okręgi na Finale Centralnym Olimpiady, który odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r.

Uczestniczkom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Prośba o pomoc!!!
Drodzy rodzice, kochani uczniowie… znając Wasze dobre serca, zwracam się do Was z apelem o pomoc dla naszej absolwentki, Marty Tomczyk. Była pilną uczennicą. Dwa razy otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Zdobyła tytuł magistra, jest pielęgniarką i matką dwóch synów. Ma zaledwie 29 lat. Chętnie pomaga innym, dlatego teraz to my pomóżmy jej. Liczy się każda złotówka.

https://www.siepomaga.pl/marta-tomczyk

REGULAMIN INTERNATU POBIERZ

Nauczyciel Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego najlepszy w powiecie gostynińskim w Plebiscycie Edukacyjnym : POLSKA w kategorii: szkoły ponadpodstawowe

Pani Monika Laskowska – mgr matematyki, nauczycielka w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym od 1997 roku- zajęła I miejsce w powiecie gostynińskim w kategorii : Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej- Nauczyciel na Medal 2022 i 14 miejsce w województwie mazowieckim w Plebiscycie Edukacyjnym : POLSKA

Celem Plebiscytu Edukacyjnego: Polska do Nagrody było wyłonienie nauczycieli charyzmatycznych i kreatywnych, takich , którzy nie tylko przekazują wiedzę , ale także potrafią nawiązać dobre relacje z uczniem, cieszących się autorytetem i sympatią rodziców. Plebiscyt wskazał na Nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością i życzliwością dla ucznia , dziennikarskim zadaniem twórców plebiscytu zaś jest pokazanie wyjątkowej roli nauczyciela w lokalnej społeczności.

Już sama nominacja nauczyciela, dyrektora czy placówki edukacyjnej do nagrody w plebiscycie jest wyróżnieniem i powodem do dumy.

W tym plebiscycie nie chodzi tylko o nagrody, o zwycięstwo i związane z nim tytuły - wyjaśnia Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu. - Ta akcja jest płaszczyzną dla relacji między pracownikami oświaty i osobami, które z niej korzystają. Nominacje zgłaszane przez naszych Czytelników są pełne wdzięczności i sympatii dla nauczycieli. Ogrom pozytywnych emocji widać w mediach społecznościowych, gdzie plebiscyt żyje własnym życiem. Naszym dziennikarskim zadaniem jest pokazanie tej wyjątkowej roli pracowników oświaty w lokalnej społeczności

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Rady Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski Gostynińskiego Centrum składają Pani Monice serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć edukacyjnych.

Wicedyrektor Anna Majchrzak

II miejsce dla Zuzi Szczygielskiej !!
Dziś, 3 lutego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Literackiego „Wspomnienia Świąt Bożego Narodzenia w poezji”. Konkurs zorganizowany był przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Uczennica klasy II tż/th - Zuzanna Szczygielska - zajęła II miejsce (opiekun: Monika Świderek). Serdecznie gratulujemy.

"Wystarczy, że wypijemy jedną filiżankę dziennie herbaty by umarł z głodu jeden farmaceuta.."
Herbata jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie, a mimo to wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie walory posiada oraz jak właściwie z nią postępować.
3 lutego 2023r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona metodą projektu połączona z degustacją. Celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie się z różnymi gatunkami herbat, prawidłowymi sposobami parzenia oraz z wybranymi metodami podawania.
Uczniowie klasy IV Technikum Zawodowego - technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem p. Agnieszki Mularczyk w ciekawy sposób przedstawili zaproszonym gościom następujące herbaty: białą, zieloną, oolong, czarną, czerwoną i yerba matę oraz sposób podania po: rosyjsku, turecku, wiedeńsku i angielsku.
Taki sposób poprowadzonych zajęć spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą.
Pozostaje mieć nadzieję, że przyswojona wiedza będzie procentować podczas egzaminu zawodowego, a także w codziennym życiu.

Rozstrzygnięcie Konkursu Literacko - Poetyckiego z okazji 200 rocznicy wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza.

2 miejsce exequo Agata Oniśk kl. 1tż/th, Zuzanna Szczygielska kl. 2tż/th

3 miejsce Agata Nowak kl. 2tż/th

Wyróżnienie Kacper Stasiak 1 tb/tps.

XXVII Biesiada Literacka organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w III Liceum w Płocku. Nasze uczennice Agata Oniśk z kl. I TŻ i Zuzanna Szczygielska z kl. IITŻ zaprezentowały własną twórczość poetycką.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2023
2. Zebranie wychowawców z rodzicami 20 września 2023
3. Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję styczeń 2024 do 15 września 2023
4.

Złożenie deklaracji maturalnych

- wstępne

- ostateczne

-do 2 października 2023

-wg kalendarza CKE

- 7 luty 2024

5. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2023
6. Zebranie wychowawców z rodzicami 18 października 2023
7. I próbna matura październik/listopad 2023
8. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023
9. Zebranie wychowawców z rodzicami 22 listopada 2023
10. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej - część pisemna i praktyczna listopad - grudzień 2023
11. Zaproponowanie przewidywanych ocen śródrocznych i planowanych ocen z zachowania do 13 grudnia 2023
12. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i planowanej ocenie z zachowania 13 grudnia 2023
13. Zebranie wychowawców z rodzicami 13 grudnia 2023
14. Zakończenie I semestru 22 grudnia 2023
15. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022
16. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne) 21 grudnia 2023
17. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (plenarne) 2 stycznia 2024
18. Ferie zimowe 15-28 styczeń 2024
19. II próbna matura styczeń 2024
20. Praktyki zawodowe

klasa 4t - 29.01.2024-23.02.2024

klasa 3t - 26.02.2024-22.03.2024

21. Dzień otwarty

marzec/kwiecień 2024

22. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "d" wg kalendarza CKE
23. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg kalendarza CKE
24. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "w", "wk", "dk" wg kalendarza CKE
25. Zebranie wychowawców z rodzicami podsumowujące pierwszy semestr 24 stycznia 2024 (zebranie śródroczne)
26. Zebranie wychowawców z rodzicami 21 luty 2024
27. Termin składania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec - lipiec do 10 lutego 2024
28. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty wg kalendarza CKE
29. Zebranie wychowawców z rodzicami 20 marca 2024
30. III próbna matura kwiecień 2024
31. Wiosenna przerwa świąteczna 28marca  - 2 kwietnia 2024
32. Poinformowanie uczniów klas kończących technikum o proponowanych ocenach końcoworocznych do 11 kwietnia 2024
33. Zebranie wychowawców z rodzicami 17 kwietnia 2024
34. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas kończących technikum 24 kwietnia 2024
35. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych technikum 26 kwietnia 2024
36. Egzamin maturalny - część pisemna

7 - 23 maja 2024

7 maja - język polski

8 maja - matematyka

9 maja - język angielski

37. Egzamin maturalny - część ustna

11 - 25 maja 2024

38. Zaproponowanie przewidywanych ocen śródrocznych i planowanych ocen zachowania

do 6 czerwca 2024

39. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych i planowanej ocenie z zachowania

7 czerwca 2024

40. Zebranie wychowawców z rodzicami

7 czerwca 2024

41. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej

16 czerwca 2024

42. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne)

19 czerwca 2024

43. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (plenarne)

21 czerwca 2024

44. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "d"

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

45. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

46. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "w", "wk", "dk"

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

47. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2024

48. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2024

49. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec

wg kalendarza CKE

50. Zebranie Rady Pedagogicznej

31 sierpnia 2024

DNI WOLNE
  • 2 , 3  listopada 2023
  • 2 maja 2024
  • 6, 7,  8, maja 2024 (matura możliwość zmiany)
  • 31 maja (piątek po Bożym Ciele)