Uczniowie w Technikum Żywienia na szkoleniu w Hotelu Rondo

W dniu 14.04.2023r. uczniowie z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z p. Agnieszką Mularczyk, wybrali się na wycieczkę przedmiotową do Kutna do Hotelu Rondo. Celem wycieczki było zapoznanie się z pomieszczeniami restauracyjnymi, zapleczem gastronomicznym, wyposażeniem tych pomieszczeń oraz metodami i technikami obsługi gościa. Uczniowie pod okiem p. Julii nauczyli się też przygotowywać napoje kawowe z wykorzystaniem profesjonalnego ekspresu ciśnieniowego. Na koniec wszyscy zamówili potrawy w ramach serwisu a la carte i zostali obsłużeni przez zawodowego kelnera. Pobyt w Hotelu Rondo był miłym powiązaniem teorii z praktyką i pozwolił lepiej zapamiętać omawiane na lekcjach kwestie.