czwartek, 15 kwiecień 2021 21:46

Kalendarz roku szkolnego

Napisane przez

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2023
2. Zebranie wychowawców z rodzicami 20 września 2023
3. Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego na sesję styczeń 2024 do 15 września 2023
4.

Złożenie deklaracji maturalnych

- wstępne

- ostateczne

-do 2 października 2023

-wg kalendarza CKE

- 7 luty 2024

5. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2023
6. Zebranie wychowawców z rodzicami 18 października 2023
7. I próbna matura październik/listopad 2023
8. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023
9. Zebranie wychowawców z rodzicami 22 listopada 2023
10. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej - część pisemna i praktyczna listopad - grudzień 2023
11. Zaproponowanie przewidywanych ocen śródrocznych i planowanych ocen z zachowania do 13 grudnia 2023
12. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i planowanej ocenie z zachowania 13 grudnia 2023
13. Zebranie wychowawców z rodzicami 13 grudnia 2023
14. Zakończenie I semestru 22 grudnia 2023
15. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022
16. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne) 21 grudnia 2023
17. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (plenarne) 2 stycznia 2024
18. Ferie zimowe 15-28 styczeń 2024
19. II próbna matura styczeń 2024
20. Praktyki zawodowe

klasa 4t - 29.01.2024-23.02.2024

klasa 3t - 26.02.2024-22.03.2024

21. Dzień otwarty

marzec/kwiecień 2024

22. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "d" wg kalendarza CKE
23. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg kalendarza CKE
24. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "w", "wk", "dk" wg kalendarza CKE
25. Zebranie wychowawców z rodzicami podsumowujące pierwszy semestr 24 stycznia 2024 (zebranie śródroczne)
26. Zebranie wychowawców z rodzicami 21 luty 2024
27. Termin składania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec - lipiec do 10 lutego 2024
28. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty wg kalendarza CKE
29. Zebranie wychowawców z rodzicami 20 marca 2024
30. III próbna matura kwiecień 2024
31. Wiosenna przerwa świąteczna 28marca  - 2 kwietnia 2024
32. Poinformowanie uczniów klas kończących technikum o proponowanych ocenach końcoworocznych do 11 kwietnia 2024
33. Zebranie wychowawców z rodzicami 17 kwietnia 2024
34. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas kończących technikum 24 kwietnia 2024
35. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych technikum 26 kwietnia 2024
36. Egzamin maturalny - część pisemna

7 - 23 maja 2024

7 maja - język polski

8 maja - matematyka

9 maja - język angielski

37. Egzamin maturalny - część ustna

11 - 25 maja 2024

38. Zaproponowanie przewidywanych ocen śródrocznych i planowanych ocen zachowania

do 6 czerwca 2024

39. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych i planowanej ocenie z zachowania

7 czerwca 2024

40. Zebranie wychowawców z rodzicami

7 czerwca 2024

41. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej

16 czerwca 2024

42. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne)

19 czerwca 2024

43. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (plenarne)

21 czerwca 2024

44. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "d"

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

45. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

46. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - model "w", "wk", "dk"

wg kalendarza CKE

3-19 czerwca 2024 egzaminy zawodowe w terminie głównym w sesji letniej

47. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2024

48. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2024

49. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec

wg kalendarza CKE

50. Zebranie Rady Pedagogicznej

31 sierpnia 2024

DNI WOLNE
  • 2 , 3  listopada 2023
  • 2 maja 2024
  • 6, 7,  8, maja 2024 (matura możliwość zmiany)
  • 31 maja (piątek po Bożym Ciele)

Czytany 1665 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 22 październik 2023 17:30