Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci – rocznik 2023/2024…

 W celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych w powiecie gostynińskim nabór prowadzony jest za pomocą systemu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: 

 

http://powiatgostyninski.edu.com.pl

 

Terminy:

od 28 kwietnia 2023 r. będą dostępne oferty edukacyjne szkół

od 15 maja 2023 r. od godz. 8.00  rusza proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym zostanie utworzony  „ punkt informacyjny o naborze” – pomożemy w procesie rejestracji.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Wojciech Kiełbasa

                                                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w GOSTYNIŃSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

dzieotwart

Zdawalność 100%  z egzaminów zawodowych w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w sesji styczeń 2023 roku.

        W dniu  31 marca 2023 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie  udostępniła  szkołom wyniki z egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji styczeń 2023 roku,
5 kwietnia zaś przekazała   certyfikaty  potwierdzające zdanie  egzaminów zawodowych .
     

         Dla młodzieży   z czteroletniego Technikum   w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym był to drugi egzamin zawodowy zakończony sukcesem, gdyż 100% zdających odniosła znaczący sukces na tym egzaminie, uzyskując jednocześnie szansę na dyplom zawodowy, który OKE wystawi po ukończeniu Technikum, czyli po  28 kwietnia 2023 roku.

  100 % - procentowa, wysoka zdawalność  we wszystkich  zawodach  potwierdza, że uczniowie cztery lata temu dokonali  słusznego wyboru, a nauczyciele merytorycznym przygotowaniem ich w tym sukcesie znacząco wspomogli.

 I  tak uczniowie w zawodach :

  • technik budownictwa egzamin z kwalifikacji BUD.14 - organizowanie i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów zdali w 100 % , w tym 4 uczniów uzyskało 100% w części praktycznej.

 

  • technik pojazdów samochodowych egzamin z kwalifikacji MOT. 06 -organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych zdali w 100 %, w tym 2 uczniów uzyskało 100% w części praktycznej, pozostali uzyskali średnią 90%.

 

  • technik żywienia i usług gastronomicznych egzamin z kwalifikacji HGT.12 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych- - także zdali w 100%, najwyższy wynik zaś to  98 % .

 

Gratuluję Uczniom Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego wysokich osiągnięć na egzaminach zawodowych, życzę pomyślności na egzaminie maturalnym.

Dziękuję Nauczycielom GCE za wytężoną pracę, za przekazaną Wielką Wiedzę. Myślę, że Państwa trud i zaangażowanie właśnie teraz przyniosły zamierzone efekty.

 

 Warto przypomnieć, że Gostynińskie Centrum Edukacyjne  od 2011 roku jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy zawodowe zdają u nas uczniowie m. in. z Płocka, Gąbina, Warszawy.

        Na czerwiec 2023 roku, niezwykle pracowity miesiąc w szkołach zawodowych - w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym zaplanowano około 200 egzaminów dla naszej młodzieży w części pisemnej, odbywającej się w formie elektronicznej i w części praktycznej w modelu: dokumentacja  i wykonanie.
          

                             W porozumieniu z OKE i Organem Prowadzącym  umożliwiono także zdawanie egzaminów praktycznych w modelu wykonanie uczniom ze szkół z Mazowsza- między innymi z  Gąbina, Warki. 

   Egzaminy zawodowe muszą być oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych OKE, dlatego nawiązano współpracę ze szkołami w Radomiu, Warszawie i  Płocku, a naszych egzaminatorów oddelegowano do pracy w szkołach na Mazowszu.

Warto dodać, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przeprowadzi także w naszej szkole testz kwalifikacji wstępnej dla  uczniów w zawodzie kierowca mechanik.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wojciech Kiełbasa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW SZEFA WCR W PŁOCKU

tn gce1


W dniu 04.04.2023 r. odbyło się uroczyste objęcie obowiązków Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku, którym został ppłk Michał Kwiatkowski.


Uroczystość objęcia obowiązków odbyła się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Płocku przy udziale Zastępcy Szefa CWCR płk. Marcina Stachowskiego i Szefa Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w zastępstwie płk. Zbigniewa Mikuska.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych oraz kadra i pracownicy WCR w Płocku.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Gostyninie udział wzięli p. Jacek Nowicki Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie i p. Wojciech Kiełbasa – Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

Przypomnijmy, że właśnie w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym planowane jest od 1 września 2023 r. utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Nowemu Szefowi WCR w Płocku gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

tn gce2tn gce3tn gce5

 

 

Żródło: https://wcrplock.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/objecie-obowiazkow-szefa-wcr-w-plocku/

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 tn gce1

 

 

zgodnie z wcześniejszymi informacjami rozpoczynamy proces rekrutacji do udziału w projekcie  o numerze  2021-1-PL01-KA121-VET-000018636 w ramach projektu realizowanego w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dziś spotkaliśmy się – przekazaliśmy wszelkie informacje dotyczące projektu – wyjazdu na staż -  w razie pytań zachęcam do kontaktu z p. Wicedyrektor Anną Szulczewską.

Regulamin rekrutacji, o którym rozmawialiśmy dostępny jest poniżej.  Formularz rekrutacji -  proszę o staranne wypełnienie wszystkich informacji i złożenie do Sekretariatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

 

Pamiętajcie o terminach!

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

tn gce2tn gce3tn gce4

 

 

GOSTYNIŃSKIE CENTRUM EDUKACYJNE

NAJLEPSZE – koszykówka 3 x 3 zawody szkolne!

W piątek, 17 marca 2023 r. w hali Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie rozegrano po raz pierwszy zawody szkolne w koszykówce w odmianie 3 x 3.

Zawody rozgrywane były w czasie 10 minut lub do 21 punktów zdobytych.  Udział wzięło 5 drużyn a najlepszą okazała się reprezentacja Gostynińskiego
Centrum Edukacyjnego
w składzie: Mateusz Budzyński, Norbert Kania, Jakub Korpowski, Maciej Gajewski, Dominik Marjański, Alan Peda. Drużynę przygotowywał pan  Daniel Klat – nauczyciel wychowania fizycznego.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

1.     GCE
2. Liceum Ogólnokształcące I drużyna
3. Zespół Szkół II drużyna
4. Liceum Ogólnokształcące I drużyna
5. Zespół Szkół I drużyna

GFRATULUJEMY NASZYM SPORTOWCOM – jesteśmy z Was dumni!

                                                                                            Wojciech Kiełbasa

Źródło: gostynin.info

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W GOSTYNIŃSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM ORAZ "STRZELNICA W POWIECIE"

1 marca 2023 r w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Płocku odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz strzelnicy wirtualnej w ramach

„Strzelnica w powiecie 2023”.

Podczas spotkania SZEF WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W PŁOCKU p.o. mjr Michał Kwiatkowski przedstawił szczegóły planowanego projektu oraz omówił zalety, jakie mogą wyniknąć z utworzenia oddziału przygotowania wojskowego oraz strzelnicy w powiecie. Podkreślił, że może przyczynić się to do rozwoju lokalnej społeczności, a także zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim.

W rozmowach wzięli udział Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, Pan Wojciech Kiełbasa - Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego oraz Pan Jacek Nowicki - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

źródło:  https://wcrplock.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-opw-oraz-strzelnica-w-powiecie/